Tên của bạn là thứ rất đẹp và đáng quý, hãy trân trọng tên của chính mình bằng cách viết có dấu và viết hoa chữ cái đầu tiên nhé :)